Polityka prywatności

Polityka prywatności i cookies oraz zasady korzystania ze Strony

Nazywam się Agnieszka Zięba-Wójtowicz. Witam Cię na mojej stronie internetowej untrouble.me Facebook(dalej: Strona)
W związku z tym, że odwiedzasz moją Stronę, przetwarzam Twoje dane osobowe. Przetwarzam Twoje dane także wtedy, kiedy odwiedzasz mój profil w mediach społecznościowych: Facebook, Instagram.
W tym dokumencie opisuję:
• w jaki sposób przetwarzam Twoje dane osobowe w ramach Strony i profili w mediach społecznościowych,
• jak wykorzystuję pliki cookies,
• jakie są zasady korzystania ze Strony.

I. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dbam o to, aby Twoje dane osobowe były u mnie bezpieczne. Działam w tym zakresie zgodnie z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz innymi obowiązującymi przepisami.

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?
Administratorem danych osobowych jest Agnieszka Zięba-Wójtowicz.
Możesz się ze mną skontaktować mailowo: agnieszka@untrouble.me lub telefonicznie: 503 620 045.

DLACZEGO I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAM TWOJE DANE OSOBOWE?
Strona internetowa
Kiedy korzystasz ze Strony przekazujesz dane osobowe takie, jak informacje o urządzeniu, z którego korzystasz, kraju z którego pochodzisz, wykorzystywanej przez Ciebie przeglądarce internetowej lub Twoim adresie IP.
Dane te wykorzystuję w celu zapewnienia Ci możliwości prawidłowego wyświetlania znajdujących się na Stronie treści, zapewnienia bezpieczeństwa i możliwości likwidacji ewentualnych usterek technicznych, kontroli i analizy ruchu na Stronie, prowadzenia działań marketingowych (art. 6 ust. 1 lit f) RODO).
Dane będą przetwarzane przez okres Twojej obecności na Stronie oraz przez czas, przez jaki przechowywane są na Twoim urządzeniu pliki cookies wykorzystywane na Stronie.

Kontakt e-mailowy
Kiedy kontaktujesz się ze mną za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, przekazujesz mi swój adres e-mail. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.
W treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe.
Dane te wykorzystuję w celu umożliwienia nawiązania i utrzymania kontaktu, na podstawie Twojej zgody wynikającej z zainicjowania kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Dane będą przetwarzane przez okres utrzymywania kontaktu. Po zakończeniu kontaktu dane zostaną zarchiwizowane i będą przechowywane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami, w szczególności na potrzeby wykazania udzielenia przez Ciebie zgody.

Profile na Facebooku i Instagramie
Mogę przetwarzać Twoje dane osobowe w ramach moich profili na Facebooku i Instagramie. Są to dane takie jak imię, nazwisko, wizerunek, treść komentarzy albo informacje, które przesyłasz przez czat. Przetwarzam dane osób, które dokonały subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”, skorzystały z czata, opublikowały swój komentarz, pod postem zamieszczonym na fanpage’u.
Dane te uzyskałam od Meta Platforms Ireland Ltd. oraz z Twojego publicznego profilu na platformie internetowej Facebook lub Instagram.
Dane te wykorzystuję w celu administrowania i zarządzania profilami w mediach społecznościowych, komunikowania się z Tobą oraz kierowania do Ciebie treści marketingowych (art. 6 ust. 1. lit. f RODO).
Dane będą przetwarzane przez okres posiadania przez Ciebie konta na danym portalu lub do czasu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu.
Pamiętaj, że zasady korzystania z konkretnego portalu i przetwarzania danych osobowych w ramach tego portalu ustala podmiot zarządzający tym portalem (np. Meta Platforms Ireland Limited w przypadku Facebooka i Instagrama). Koniecznie zapoznaj się z tymi zasadami.

Dodatkowo, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, mogę przetwarzać Twoje dane osobowe w następujących celach:
a) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
b) archiwalnym i dowodowym,
c) badania satysfakcji z oferowanych usług,
d) kontaktu w celu przedstawienia oferty i marketingu bezpośredniego.

JAK DŁUGO PRZETWARZAM TWOJE DANE OSOBOWE?
Przetwarzam Twoje dane przez czas, który jest potrzebny do osiągnięcia konkretnego celu oraz:
a) przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego (3 lub 6 lat),
b) przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego,
c) do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub do celów marketingowych,
d) do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody,
e) do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, statystycznych, wykorzystania cookies i administrowania Stroną.
Po tym okresie dane zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.

KOMU PRZEKAZUJĘ TWOJE DANE OSOBOWE?
Mogę przekazywać Twoje dane osobowe swoim zaufanym współpracownikom, takim jak dostawca oprogramowania, dostawca płatności, biuro księgowe, hostingodawca.
Wszystkie podmioty, którym powierzam przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.
Na Stronie znajdują się również odnośniki do moich profili na portalach społecznościowych takich jak Facebook. Samo wejście na Stronę nie powoduje, że portale te przetwarzają Twoje dane osobowe, dzieje się tak dopiero gdy klikniesz w któryś ze wskazanych linków. Pamiętaj, aby zapoznać się z polityką prywatności i regulaminem tych portali.
Na Stronie mogą pojawiać się linki odsyłające do innych stron internetowych. Nie odpowiadam za treści przekazywane przez te strony. Pamiętaj, aby zapoznać się z polityką prywatności lub regulaminem tych stron.
W związku z tym, że korzystam z usług np. Google oraz Facebook Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach (w całości lub częściowo). Google i Facebook stosują mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne, zaakceptowane przez Komisję Europejską.

Szczegółowe informacje dostępne są w treści polityki prywatności każdego z dostawców tych usług, dostępnych na ich stronach internetowych. Przykładowo:
• https://policies.google.com/privacy?hl=pl
• https://www.facebook.com/privacy/explanation

JAKIE SĄ TWOJE PRAWA?
W związku z tym, że przetwarzam Twoje dane osobowe, masz określone prawa wynikające z RODO. Pamiętaj, że z niektórych praw możesz skorzystać tylko w konkretnych sytuacjach.
Co do zasady, możesz:
• żądać udzielenia informacji o tym, jakie dane osobowe dotyczące Ciebie przetwarzam oraz jak to robię (tzw. prawo dostępu),
• żądać sprostowania Twoich danych, jeżeli staną się nieaktualne, niekompletne lub w inny sposób niepoprawne,
• żądać usunięcia Twoich danych, jeżeli uznasz, że Twoje dane osobowe nie powinny być już przeze mnie przechowywane (w określonych przypadkach mogę odmówić usunięcia danych),
• żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych (w sytuacjach opisanych w art. 18 RODO),
• żądać przeniesienia Twoich danych do innego administratora (prawo to przysługuje Ci, jeśli zawarłeś ze mną umowę lub wyraziłeś odrębną zgodę na przetwarzanie danych osobowych)
• w każdym czasie cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych, które przetwarzam na podstawie Twojej zgody,
• zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania tych danych, które przetwarzam na podstawie swojego uzasadnionego interesu,
• wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

II. PLIKI COOKIES
Podczas pierwszej wizyty na Stronie widzisz informację na temat stosowania plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami tej polityki prywatności. Zgodę zawsze możesz wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w Twojej przeglądarce. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.
Pliki cookies to małe pliki zapisujące się na Twoim urządzeniu. Umożliwiają one prawidłowe wyświetlanie Strony, korzystanie z wszystkich jej funkcjonalności oraz prowadzenie przeze mnie statystyk dotyczących wejść na Stronę. Dodatkowo, pliki cookies umożliwiają zapamiętywanie Twoich wizyt na Stronie.
Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu lub oprogramowaniu zainstalowanym na Twoim urządzeniu. Więcej na temat tego, w jaki sposób działają pliki cookies możesz przeczytać na stronie http://www.allaboutcookies.org lub http://wszystkoociasteczkach.pl.
Pliki cookies dzielą się na cookies sesyjne i cookies stałe. Cookies sesyjne działają przez okres, przez jaki masz otwartą Stronę, potem są usuwane. Cookies stałe są przechowywane również po wyłączeniu Strony, a nawet po wyłączeniu przeglądarki czy też całego komputera.
Pliki cookies można podzielić też na własne oraz pochodzące od podmiotów trzecich. Pliki cookies własne to przede wszystkim niezbędne pliki cookies Strony, które umożliwiają jej prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie.
W związku z tym, że na Stronie wyświetlane są treści pochodzące z serwisów społecznościowych, takich jak Facebook, na Stronie są wykorzystywane pliki cookies właścicieli tych portali.
Mogę korzystać z narzędzi analitycznych, takich jak Google Analytics, które zbierają anonimowe informacje na temat Twoich odwiedzin strony. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies dotyczące tych usług.

III. ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY
1. Aby korzystać ze Strony musisz posiadać dostęp do internetu oraz sprzętu i oprogramowania pozwalającego na przeglądanie stron internetowych.
2. Nie możesz korzystać ze Strony w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub tym dokumentem.
3. Wszelkie treści, zdjęcia, grafiki i inne materiały, które udostępniam na Stronie są utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, stanowią moją własność intelektualną i podlegają ochronie prawnej. Bez mojej zgody nie możesz ich na przykład kopiować, publikować czy modyfikować.
4. Wszelkie reklamacje związane z działaniem Strony możesz przesyłać mailowo. Odpowiem w ciągu 14 dni od otrzymania reklamacji.
5. Wszystkie opinie na temat moich usług, które znajdują się na Stronie, pochodzą od moich Klientów.
6. Nie ma możliwości automatycznego publikowania opinii na Stronie.
7. Samodzielnie decyduję, które opinie zostają opublikowane na Stronie.
8. Osoby, których dane zostały wskazane przy opublikowanej opinii mogą zgłaszać wszelkie błędy, w szczególności w sytuacji, gdy dana osoba w ogóle opinii nie przesłała.