Słowo o… BEZCENNOŚCI DOJRZAŁOŚCI W RODZICA ROLI

Słowo o… BEZCENNOŚCI DOJRZAŁOŚCI W RODZICA ROLI

Autor tekstu: Agnieszka Zięba-Wójtowicz
Czyta: Agnieszka Zięba-Wójtowicz​

SŁOWO O BEZCENNOŚCI DOJRZAŁOŚCI W RODZICA ROLI

,,Narażenie na traumę w dzieciństwie wiąże się z podwyższonym ryzykiem praktycznie wszystkich powszechnie występujących form psychopatologii.

(…) U dzieci, które doświadczyły traumy, konsekwentnie obserwuje się zmiany w przetwarzaniu informacji społecznych, które priorytetyzują informacje związane z zagrozenienim – takie jak zwiększona wrażliwość percepcyjna na zagrożenie, błędna klasyfikacja negatywnych i neutralnych emocji jako gniewu oraz nastawienie uwagi na sygnały związane z zagrożeniem. Wzorce przetwarzania emocjonalnego powszechne u dzieci narażonych na traumę obejmują powyższoną reaktywność emocjonalną na bodźce związane z zagrożeniem, niską świadomość emocjonalną oraz trudności z uczeniem się emocji i regulacją emocji.

(…) Dzieci z wyższym poziomem wsparcia społecznego, szczególnie ze strony opiekunów, są mniej podatne na rozwój psychopatologii po ekspozycji na traumę.”
Żr. McLaughlin, K. A., Colich, N. L., Rodman, A. M., & Weissman, D. G. (2020). Mechanisms linking childhood trauma exposure and psychopathology: a transdiagnostic model of risk and resilience. BMC medicine, 18(1), 1-11.

Warto poznawać
Siebie
Warto być
Dojrzałym
Warto dojrzały
Świat tworzyć

Krzywda
Przez pokolenia
Dziedziczona
Trwa

Agresja
Przemoc
Życiu zagrażające
Wydarzenia

Życie dziecka
Na całe życie
Zmienia
W sytuacji gdy

Samo
Będzie musiało
Sobie
Z tym wszystkim
Poradzić

Zachęcam do
Nad sobą
Pracy
Również
Po to by

Dojrzale
Małym ludziom
W świecie
Towarzyszyć

Nie ma cenniejszej
Inwestycji

Bądź dojrzale
I blisko
Swojego dziecka

Wtedy jest szansa
Że jego
Droga życiowa
Będzie łatwiejsza

A gdy czujesz
Że swojego świata
Nie ogarniasz
Ty

Koniecznie
Zasięgnij porady
Lekarza specjalisty

W naszym kraju
Tylko on może
Postawić
Diagnozę

Nie warto
Ryzykować

Kiedy masz dzieci
To nie jest
Tylko Twoja
Droga

Na dzisiaj
I na teraz ja
Tylko zdrowym ludziom
Rozwojowe wsparcie
Mogę dać

Ale mogę
Podpowiedzieć
Jak
Odpowiedniego specjalisty
Poszukiwać

Cena jest
Za wysoka
By się tego
Bać

Nie na wszystkie
Wydarzenia życiowe
Mamy wpływ

Zrób proszę tak
By źródłem wsparcia
A nie traumy
Dla swojego dziecka
Być

Jak dziecko
Ma uwierzyć
Że warto
Tu być

Że piękny
Jest świat

Kiedy rodzic
Osoba najbliższa
W swym sercu
Agresję i nienawiść
Ma
Zamiast wsparcia…

Gdzie dziecko
Ma wtedy
Poszukiwać
Oparcia?

Nie wie
Jak

Nie wie
Gdzie

Tak krótko
Przecież
Na tym świecie
Żyje

Potrzebuje
Przewodnika

Inaczej
Znika

Rozsypują się
Klocki

To sprawy
Bardzo poważne

To nie są już
Zagwozdki…