WIRTUALNE OKULARY

WIRTUALNE OKULARY

Autor: Agnieszka Zięba-Wójtowicz
Czyta: Agnieszka Zięba-Wójtowicz​

WIRTUALNE OKULARY

I dla młodych
I dla starych

Fantomatyka 3D
Która w teczce
Zmieści się

Czy zalety
Same ma?

Czego
Nie może
Ci dać?

Życzliwości
Zaufania

Ciepła
W oczy spoglądania

Zainteresowania
Spotkania

Uważności
I reakcji

Jesteś martwy
W żywej akcji

Na tym życie
Kończy się

W tej optyce
W wymiarze
3D